EU Cíl EÚS

O projektu

Název projektu: Společný jazyk – společná budoucnost
Název programu: Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Prioritní osa: Investice do dovedností a vzdělávání
Číslo projektu: 298
Doba realizace: 01. 02. 2020 – 31. 08. 2022
Partneři projektu: EUREGIO Bavorský les – Šumava – Dolní Inn / Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích / Volkshochschule ABERLAND
Cíl projektu: Odbourání jazykových bariér a umožnit žákům základní orientaci na česko-německém pracovním trhu
Cílová skupina: Žáci základních středních škol v česko-bavorském příhraničí

Hlavní aktivity projektu

  • Moderní výukový koncept němčiny a češtiny
  • Osobní setkání žáků v Bavorsku a ČR
  • Interaktivní webová aplikace
  • Sdílení zkušeností a propojování příhraničních partnerů
  • Propagace výuky jazyka sousední země u široké veřejnosti
  • Intenzivní podpora partnerství mezi Bavorskem a ČR
  • Využití potenciálu přeshraniční spolupráce

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích se společně s hlavním projektovým partnerem EUREGIO Bavorský les – Šumava – Dolní Inn se sídlem ve Freyungu a asociovaným partnerem Volkshochschule ABERLAND podílí na realizaci projektu č. 298 – „Společný jazyk – společná budoucnost“ v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020. Projekt byl zahájen v únoru 2020 a bude pokračovat po dobu dvou let. Finanční podpora byla získána ze strukturálních fondů a projekt byl Evropskou unií podpořen do výše 85 % způsobilých výdajů.

Společný region Čechy a Bavorsko je v mnoha oblastech dobře provázaný, stále ale zůstává největší bariérou jazyk. V rámci projektu zprostředkováváme intenzivní odbornou jazykovou výuku němčiny na základních a středních školách v České republice a zrcadlově k tomu výuku českého jazyka na školách v Bavorsku. Díky projektu umožnujeme žákům také základní orientaci na česko-německém pracovním trhu.

Projekt poskytuje 15 základním a 15 středním školám na každé straně hranice dvouletou odbornou výuku němčiny, resp. češtiny, zaměřenou především na témata technika, podnikání a pracovní trh. Tímto způsobem slouží osvojování jazyka nejen sblížení obou zemí, ale také se přímo vztahuje k praxi a zlepšuje do budoucna perspektivy účastníků ohledně pracovního uplatnění v příhraničí.

Přidanou hodnotou projektu je digitální koncept vzdělávání a program exkurzí, které jsou zaměřeny na návštěvy podniků v příhraničí a poznávání sousedního regionu, mj. s využitím tabletu s aplikací Actiounbound. Nová interaktivní webová aplikace přispívá ke zlepšení motivace žáků ke studiu jazyka a umožnuje jim dosáhnout i lepších výsledků. Tato digitální média zlepšují a zefektivňují výuku jazyka při vyučování, doma, a i v rámci společných setkáních.

Během realizace projektu žáci získají nové jazykové znalosti a ve vztahu k sousední zemi větší motivaci k pozdějšímu hledání zaměstnání s rozsahem za hranice své země. Mnohé firmy jsou aktivní v obou zemích a hledají odborníky, kteří ovládají oba jazyky. Těchto pracovníků může být pak díky tomuto projektu v budoucnu mnohem více.

Projekt Společný jazyk – společná budoucnost navazuje na dřívější projekt Jazykové kompetenční centrum pro němčinu a češtinu.


Euregio

EUREGIO
Bavorský les – Šumava – Dolní Inn

Vedoucím partnerem projektu Společný jazyk – společná budoucnost je EUREGIO Bavorský les – Šumava – Dolní Inn.

Více informací
Euregio

VŠTE
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Partnerem projektu Společný jazyk – společná budoucnost je Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích.

Více informací

Společný jazyk - společná budoucnost

Děkujeme všem, kteří pomohli projekt zrealizovat.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


EU ZIEL ETZ / CÍL EÚS